Case Study:
A.I. Persona - Sławomir Mentzen

Cele: Tworzenie autentycznych dialogów z Panem Sławomirem Mentzenem w celu dostarczenia informacji i porad dotyczących optymalizacji podatkowej.

Oferowanie odbiorcom stałego, całodobowego dostępu do jego wiedzy i wsparcia.

Pan Mentzen może udostępniać chatbota w ramach subskrypcji lub płatnych planów, co pozwala mu generować stały przychód z własnej wiedzy.

To demo stanowi jedynie case study. Nie czerpiemy zysków ani korzyści materialnych z wykorzystania wizerunku Sławomira Mentzena. Informacje wykorzystane w demo są dostępne publicznie.

Stwórz własną A.I. personę z BrainBook